دانش آموزان جهت دريافت برنامه كلاسي وبرنامه امتحاني به بخش اخبار فوق برنامه مراجعه نمايند

 

برنامه كلاسي وارد سايت گرديد. جهت رويت به بخش اخبار فوق برنامه  مراجعه نمائيد.

 

     

 

 

دانش آموزان عزيز ميتوانند براي سوالات و كليد سوالات  به گروه ها> گروه نمونه سوالات امتحاني برنامه مراجعه نمايند             

 


 براي دانلود فايل راهنماي استفاده از سايت به قسمت

اخبار->اخبار فوق برنامه مراجعه كنيد