دانش آموزان جهت دريافت برنامه كلاسي وبرنامه امتحاني به بخش اخبار فوق برنامه مراجعه نمايند

 

زمان آزمون پيشرفت تحصيلي سال 94-93 

برنامه كلاسي وارد سايت گرديد. جهت رويت به بخش اخبار فوق برنامه  مراجعه نمائيد.

 

     

 

 

دانش آموزان عزيز ميتوانند براي سوالات و كليد سوالات  به گروه ها> گروه نمونه سوالات امتحاني برنامه مراجعه نمايند             

 


 براي دانلود فايل راهنماي استفاده از سايت به قسمت

اخبار->اخبار فوق برنامه مراجعه كنيد