دانش آموزان عزيز جهت دريافت برنامه مستمر نوبت دوم به اخبار فوق برنامه مراجعه كنيد.
همكاران عزيز بخشنامه مرخصي را در قسمت بخشنامه ها مطالعه فرمائيد.

 

خداوند به هر پرنده‌اي دانه‌اي مي‌دهد، ولي آن را داخل لانه‌اش نمي‌اندازد

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان عزيز ميتوانند براي سوالات و كليد سوالات  به گروه ها> گروه نمونه سوالات امتحاني برنامه مراجعه نمايند             

 

 براي دانلود فايل راهنماي استفاده از سايت به قسمت

اخبار->اخبار فوق برنامه مراجعه كنيد