دانش آموزان عزيز جهت دريافت برنامه مستمر نوبت دوم به اخبار فوق برنامه مراجعه كنيد.
همكاران عزيز بخشنامه مرخصي را در قسمت بخشنامه ها مطالعه فرمائيد.

 

خدايا كمك كن چترِ گناه را در بارانِ رحمتِ (رمضان و غير) رمضانت بسته نگه داريم ...

آري ؛ چترها را بايد بست ، زير باران بايد رفت ...


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان عزيز ميتوانند براي سوالات و كليد سوالات  به گروه ها> گروه نمونه سوالات امتحاني برنامه مراجعه نمايند             

 

 براي دانلود فايل راهنماي استفاده از سايت به قسمت

اخبار->اخبار فوق برنامه مراجعه كنيد